+45 41270700 info@moelvig.eu
Vælg en side

Priser

Artikler og pressemeddelelser

En almindelig artikel tager typisk 8-10 timer at lave. Er opgaven særligt researchkrævende, kan vi aftale en fast pris på forhånd.

En pressemeddelelse tager 4-6 timer afhængigt af, hvor meget jeg skal undersøge, inden jeg kan skrive den.

Tekster til nettet

Prisen er inklusive offentliggørelse på internettet. Men skal der skrives en særskilt artikel til hjemmesiden, koster det ekstra. Prisen for artikler, som alene er beregnet til internettet, er stort set den samme som for andre artikler.

Web-rundspørger + web-analyser

Prisen afhænger af omfang og kompleksitet, men jeg laver gerne et overslag.

Undervisning

Prisen afhænger dels af omfanget, dels af niveauet. På www.skriveskolen.dk kan du se nogle af de kurser, der allerede er planlagt.

Oplæg og workshops

Også her afhænger det af omfang og niveau, men som udgangspunkt koster en dag 15.000 kroner.

Større opgaver

Større opgaver afregnes til samme timepris, men jeg aftaler gerne et maksimalt timeforbrug på forhånd, så du kan budgettere med udgiften.

Timeprisen

Timeprisen er 960 kroner. Hertil kommer udgifter til transport.

Freelancegruppens priser

Som medlem af Dansk Journalistforbund tager jeg udgangspunkt i Freelancegruppens vejledende priser. De er fastlagt, så freelancere kan tjene det samme som fastansatte journalister.

Klik her for at finde de vejledende vilkår for freelancejournalistik.